бул. Цар Борис III 54
София,
България
23.2950057
42.6842908
UserLikes
Име: ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - ГУСВ
Адрес: София, бул. Цар Борис III 54
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.gusv.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Строителство
Дейност:

Специализирани услуги в областта на строителство.

Ключови думи: държавно, предприятие, терени, гусв, строителство

За нас

ДП Строителство и възстановяване е наследник на Строителните войски в България с почти вековен опит в строителството. Държавната фирма предлага специализирани услуги в областта на общественото, индустриалното и инфраструктурното строителство. Извършва монтажна дейност, разполага със строителна механизация и автотранспорт. Дъщерните предприятия ГУСВ Проект ЕООД и ГУСВ - Център за професионално обучение ЕООД, както и уникалната структура, разположена в цялата страна, дават възможност ДП СВ да изпълнява задачи от проектиране до ключ в България и чужбина.

Търг
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - ГУСВ
овската марка ГУСВ на предприятието е позната от 90 години насам. Тя е гаранция за притежавания дългогодишен опит като инвеститор, главен изпълнител и подизпълнител на обекти от груб строеж - до ключ в страната и чужбина. Държавно предприятие Строителство и възстановяване е правоприемник на бившите Строителни войски, преобразувани със закон в цивилно държавно предприятие от 01.09.2000г. ГУСВ е държавно строително предприятие с поделения на територията на цялата страна: във Варна, Плевен, Враца, Челопеч, София – Горубляне, Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Бу
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - ГУСВ
ргас. Дейността на предприятието се осъществява единствено чрез собствените приходи. От това следва пълната му финансова самостоятелност и независимост.

Основният предмет на дейност е: предприемаческа дейност - проектиране, строителство, ремонт; производство и търговия със строителни материали, конструкции, изделия и съоръжения. ДП Строителство и възстановяване изпълнява различни по характер и предназначение обекти от почти целия обхват от строително - монтажни дейности чрез своите поделения и строителни райони, разположени на територията на цялата страна. 
Открийте ни в Google+