ул. Русе 24
Пловдив,
България
24.7238194
42.1331173
UserLikes
Име: АКУРАТНОСТ
Адрес: Пловдив, ул. Русе 24
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.akuratnost.piczo.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Строителство
Дейност:

Строителство.

Ключови думи: акуратност, частично смр, строителство, обзавеждане, вътрешен дизайн

CATALOG.BG > АКУРАТНОСТПродукти

Вижте на картата

Facebook

За нас

Фирма АКУРАТНОСТ ЕООД е създадена през 1996 г. в гр.Пловдив, като дружеството се явява приемник на АКУРАТНОСТ – 50 ЕТ, която е била основана през 1989. Вече над 18 години фирмата съчетава опита и фокусира усилията на високо образован персонал в областта на строителната практика. Дружеството е създадено с цел търговска дейност, no дейността му е насочена предимно в следните направления:

• Проучване, проектиране и изълнение на промишлено и гражданско строителство
• Строително предприемачество
• Изпъл
АКУРАТНОСТ
нение на строителни изолационни системи
• Довършителни работи в строителството
• Обзавеждане и вътрешен дизайн
• Строителство до ключ на промишлени и жилищни сгради
• Частично СМР

В своята работа АКУРАТНОСТ ЕООД се придържа към следните принципи:

• Коректност и акуратност във взаимоотношенията с нашите клиенти
• Професионализъм и стремеж за прилагане на нови технологии в строителната практика
• Високо качество на извършваните услуги и дейности
• Законност в работата - пълно спазване на
АКУРАТНОСТ
законите и нормативните разпоредби действуващи в Република България, при изпълнение на поетите ангажименти от фирмата
• Удовлетворяването изискванията на инвеститора е главната задача в дейността на фирмата и е най-вярната оценка за ефективността и качеството на вложения труд
• Спазване на правилата по техника и безопасност на труда - осигуряване на нормални условия на труд, гарантиращи живота и здравето на работниците и служителите
• Опазване на околната среда при реализиране дейността на фирмата
 
Открийте ни в Google+